Gû-phīⁿ m̄ khan khan gû-hīⁿ

牛鼻毋牽牽牛耳

【解釋】不牽牛的鼻子,牽牛的耳朵

【比喻】做事不得要領,沒有辦法抓到重點

【POJ】Chò khang-khòe sa bô iàu-léng

【英譯】Pulling an ox by the ear, rather than the nose. (Oops!)

【同義】
Gû-phīⁿ m̄ khan, beh khan gû-hīⁿ
牛鼻毋牽,欲牽牛耳

圖片、英譯來源:阿勇台語 Aiong Taigi

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *