Chi̍t kûn bô kàu sí, pòaⁿ kûn pháiⁿ chat la̍t

一拳無夠死,半拳歹節力

一拳無夠死表示一拳打死綽綽有餘,半拳歹節力表示力道很難拿捏準確。比喻對手弱不禁風,不堪一擊

【同義】

Chi̍t ē bô kàu sí, pòaⁿ ē pháiⁿ chat la̍t

一下無夠死,半下歹節力