Khek-koán piⁿ ê ti-bó, ē phah-phek

曲館邊兮豬母,會拍拍

【解釋】在曲館邊飼養的母豬,因為耳濡目染,聽慣打拍聲音,也會學打拍

【比喻】(1)近朱者赤,近墨者黑 (2)多加練習,熟能生巧,母豬也會把事情做得很好

Ti-bó kòa an m̄-sī bé

豬母掛鞍毋是馬

【解釋】豬就是豬,縱使加上了馬鞍,也不可能變成馬

【比喻】諷喻某些資質平庸的人卻喜歡標新立異來炫耀自己,其實只會換來別人的恥笑

Ti-sái nâ-á kat-chhái

豬屎籃仔結綵

【解釋】撿拾豬屎或裝豬屎的竹籃,卻像珍寶一樣地加以綵飾

【比喻】(1)小題大作 (2)過當的打扮及與身分不相稱的裝飾