Chi̍t-thâu taⁿ ke siang-thâu thî

一頭擔雞雙頭啼

【解釋】扁擔一擔有雙頭,一頭是雞,另一頭是幼子,雞啼時,另外一頭的孩子也被嚇得啼哭,故稱「雙頭啼」

【比喻】人出門辛苦賺錢,也要將幼子擔出去,邊賣雞邊照顧幼子