Lâng kòe tiong-nî, thiⁿ kòe tàu

人過中年,天過晝

【解釋】人過了中年,就漸漸變老;就像天過了中午一樣

【比喻】人過中年萬事休

【同義】
Lâng kòe sì-cha̍p, thiⁿ kòe tàu
人過四十,天過晝