Hó iā chi̍t kù, pháiⁿ iā chi̍t kù

好也一句,歹也一句

【解釋】同樣一句話,有人選擇用溫和的方式表達,有人選擇使用強烈的措辭,但得到的效果是天壤之別

【比喻】(1)指一句話會影響人一輩子 (2)勸人說話要把握分際