Phah-káu m̄ chhut-mn̂g

拍狗毋出門

【解釋】天寒地凍或風雨交加,連狗都窩在家裡不敢出門,打也打不出去

【比喻】寒冷、炎熱、狂風暴雨極端惡劣的天氣