Phah hó͘ lia̍h chha̍t iā tio̍h chhin hiaⁿ-tī

拍虎掠賊也著親兄弟

【解釋】打老虎、捉小偷,這都是危險的事,而這種事除非與他人有關,否則別人是不太可能幫忙的,因為一幫忙,自己就有可能吃大虧;可能幫忙的,也只有自己人,尤其是親兄弟

【比喻】手足之情最為可靠