Nî-thâu chhī ke-chai, nî-bóe chò-goe̍h-lāi

年頭飼雞栽,年尾做月內

【解釋】(1)在傳統的結婚禮俗中,新婚的女兒回娘家時,父母會準備兩隻小雞,讓女兒帶回夫家飼養,準備做月子時好進補 (2)婦人在懷孕時,就開始飼養雛雞,迨生產時,雞隻已長大,正好可以宰殺來做月子

【比喻】(1)深謀遠慮 (2)未雨綢繆 (3)有備無患