Han-chî hó-chia̍h, bián tōa-tiâu

番薯好食,免大條

【解釋】番薯的優劣在於好不好吃,無關乎形狀大小

【比喻】勉勵人們應注重個人內涵,而外表並非唯一的受評斷標準