Sǹg-miā nā-ē chún, chháu-á-po͘ mā-ē seⁿ tek-sún

算命若會準,草仔埔嘛會生竹筍

【解釋】算命如果會準的話,草坪也會長出竹筍

【比喻】(1)不可能 (2)荒誕不經

【同義】
Sǹg-miā nā-ē chún, chio̍h-thâu-téng mā-ē seⁿ tek-sún
算命若會準,石頭頂嘛會生竹筍