Thiaⁿ bó͘ lēng khah iâⁿ pài sîn-bêng

聽某令較贏拜神明

【比喻】夫妻平日生活在一起,依照老婆想法去做事,夫妻同心團結是力量,可以得到實質的成效,其效果勝過敬神拜佛

【同義】
Thiaⁿ bó͘ lēng khah iâⁿ kèng sîn-bêng
聽某令較贏敬神明