Tāu-hū-keng, ah-bó-tê, ē chia̍h bē thoa-lê

豆腐肩,鴨母蹄,會食袂拖犁

【解釋】豆腐肩:肩膀像豆腐一樣,一碰就垮、一碰就碎;鴨母蹄:扁平足,像鴨子扁平的腳一樣,無法走遠路;會食袂拖犁:只會吃,不能夠拖犁耕田

【比喻】身體孱弱不堪、一副弱不禁風的人,缺乏刻苦耐勞的精神,也不可能擔當重任