Chi̍t khián pūi hêng, pah khián pūi siaⁿ

一犬吠形,百犬吠聲

一隻狗看見形影便吠叫起來,其他的狗聽其叫聲也跟著大聲吠叫。比喻自己沒有主見,任意附和他人

【同義】

Chi̍t káu pūi iáⁿ, pah káu pūi siaⁿ

一狗吠影,百狗吠聲