Âng téng sì kiō kng m̄ kiâⁿ, tà phè-á-kin tòe-lâng-cháu

紅頂四轎扛毋行,罩帕仔巾綴人走

【解釋】(1)以前男人娶妻,需要請四人抬紅轎去接新娘,但新娘不肯上轎,空轎便會離開,新娘只好用帕巾遮面,遮遮掩掩地跟心愛的人私奔 (2)因為新娘挑三揀四,等到錯過了機會,才和別人私奔

【比喻】(1)追求自由戀愛 (2)意指好意相勸不聽,錯失良機

【同義】

Âng téng sì kiō kng m̄ kiâⁿ, kōaⁿ pau-ho̍k-á tòe-lâng-cháu

紅頂四轎扛毋行,捾包袱仔綴人走

Âng téng sì kiō kng m̄ kiâⁿ, pòaⁿ-mê tòe-lâng-cháu

紅頂四轎扛毋行,半暝綴人走