Âng-khī nā chhut-thâu, lô-hàn-kha-á ba̍k-sái lâu

紅柿若出頭,羅漢跤仔目屎流

【解釋】出頭:上市;羅漢跤仔:未結婚的單身漢或四處遊蕩的流民。紅柿上市,表示天氣要轉涼了,遊民們想到自己沒有禦寒的衣物,到了夜裡,睡覺時也沒有棉被可以保暖,不免傷心地流下眼淚