Chhàu-kam pâi láng-bīn

臭柑排籠面

臭柑:腐壞或有瑕疵的柑橘。將腐壞不佳的橘子擺放在籠子的最上層,比喻不會裝飾自己;另有罵人不識相強出頭的意思,如身份地位卑微,欠缺自知之明,喜歡出風頭

【同義】

Àu kam pho͘ láng-bīn

漚柑鋪籠面