Chi̍t bó͘ bô-lâng chai, nn̄g bó͘ sio-sià-tāi

一某無人知,兩某相卸代

【解釋】家中二妻爭執,因互相謾罵而使得家醜外揚

【比喻】家裡若有大小老婆 ,因為要爭取自己的權益,多少都會有不同的想法,所以家裡整天就會吵來吵去

【同義】
Chi̍t bó͘ bô-lâng chai, nn̄g bó͘ kiàn-siàu-tāi
一某無人知,兩某見笑代

Chi̍t ang chi̍t bó͘ bô-lâng chai, chi̍t ang nn̄g bó͘ sià-sè-tāi
一翁二某無人知,一翁二某卸世代