Chi̍t-mê khòaⁿ-kàu thiⁿ-kng, m̄-chai phôe-kâu chi̍t-ba̍k

一暝看到天光,毋知皮猴一目

【解釋】看了一個晚上的皮影劇,到天亮,都不知道皮猴只有一個眼睛

【比喻】(1)嘲諷「只會看熱鬧,不會看門道」的外行人 (2)主觀的影響,沒有以實際狀況觀察

【同義】
Chi̍t hì-pêⁿ khòaⁿ-kàu soah, m̄-chai phôe-kâu chi̍t-ba̍k
一戲棚看到煞,毋知皮猴一目