Chîⁿ tōa-pah, lâng lo̍h bah

錢大百,人落肉

(1)為了賺大錢,導致人變瘦 (2)天下沒有白吃的午餐

【同義】

Chîⁿ tōa-pah, lâng tō bô bah

錢大百,人就無肉