Ke-lâng bô siâⁿ, chia̍h-pá to̍h kiâⁿ

基隆無城,食飽著行

【解釋】基隆沒有城牆,到基隆的過客,吃飽了就走

【比喻】(1)基隆缺乏吸引人落地生根的條件,只能提供簡便小吃 (2)諷刺到基隆賺錢的人,賺飽就走