Chò gû tio̍h thoa, chò lâng tio̍h bôa

做牛著拖,做人著磨

【解釋】牛註定在出生之後要用體力拉車或耕田,是因為善用動物的本能;人從小就要讀書與學習、長大之後要辛苦工作,才能享受辛苦的所得,也就是說要認分與安分

【比喻】做人要勞苦,像牛要拖車、拖犁

【同義】
Chòe gû tio̍h thoa, chòe lâng tio̍h bôa
做牛著拖,做人著磨