Han-chî lo̍h thô͘ m̄-kiaⁿ nōa, chí kiû ki-hio̍h tāi-tāi thòaⁿ

番薯落塗毋驚爛,只求枝葉代代湠

【解釋】湠:生湠,繁衍子孫的意思,不怕番薯落土後會爛去,只求枝葉代代可以繁衍下去

【比喻】番薯象徵著台灣,也代表台灣人,在屢遭外來政權的統治之下,台灣人可謂是飽嘗高壓剝削,甚至因反抗而遭屠殺生命,但是台灣人有如番薯不怕落土爛掉,只求枝葉能代代繁衍下去,等待「出頭天」時日到來。