Hî chia̍h khe-chúi, lâng chia̍h chhùi-súi

魚食溪水,人食嘴水

【解釋】魚吃溪水的生物存活,人如果有好的嘴水比較容易成功;嘴水:口才

【比喻】廣結人緣、能言善道、善於運用語言,嘴巴甜才吃得開

【同義】
Hî chia̍h lâu-chúi, lâng chia̍h chhùi-súi
魚食流水,人食嘴水