Kau koaⁿ sàn, kau kúi sí, kau koaⁿ-chhe chia̍h liáu bí

交官散,交鬼死,交官差食了米

【解釋】結交大官要花大錢所以會變窮,結交歪門邪道會犯罪坐牢,結交官府小差役請他吃飯卻辦不了大事,只是白白浪費米飯而已

【比喻】交友要慎重

【同義】
Kau koaⁿ sàn, kau kúi sí, kau lô͘-môa chia̍h liáu bí
交官散,交鬼死,交鱸鰻食了米