Khut-sí m̄ kò-chn̄g, iau-sí m̄ chò-chha̍t

屈死毋告狀,枵死毋做賊

【解釋】如果沒有公正的法律,老百姓即使有冤屈,也不願去告狀;寧願餓死也不做賊偷東西

【同義】
Oan-sí m̄ kò-chn̄g, iau-sí m̄ chò-chha̍t
冤死毋告狀,枵死毋做賊