Ké-gâu tio̍h-sī chin gōng

假𠢕著是真戇

喜歡耍小聰明的人其實才是真正的蠢蛋

Ū ê lâng kiò-sī ka-kī chin khiáu, m̄-koh chò chhut-lâi–ê lóng sī gōng tāi-chì

Idiots don’t feel stupid