Chǹg lâi chǹg khì, chǹg kah ùi lâng-á té khì

鑽來鑽去,鑽甲對籠仔底去

【比喻】小聰明的人,藉遊走在法律邊緣竊取好處,但遲早得吃牢飯

【英譯】People who like to exploit loopholes in the law for a shortcut always end up in jail

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *