Choh sit sio e the, chia̍h pn̄g cheⁿ chò chêng

作穡相挨推、食飯爭做前

需要努力或付出的時候都閃得遠遠的,一看到好處就必定搶頭香

Kóng tio̍h choh-sit tō siám kah lī lī, nā chia̍h pn̄g, tō cheⁿ chò chêng

Pushing and shoving to avoid work, pushing and shoving to eat first

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *