Gām sí-gín-á khùn tiong-tàu

戇死囡仔睏中晝

【解釋】(1)不知死活、到時候怎麼死的都不知道 (2)小孩子不知珍惜光陰,還偷懶睡午覺,渾噩度日,終至老大徒傷悲

【比喻】年輕人虛擲光陰,不知天高地厚

【同義】
Gōng sí-gín-á khùn tiong-tàu
戇死囡仔睏中晝

【POJ】Hóe-sio kha-chhng–ah, koh m̄-chai sí-oa̍h

【英譯】Death or unfortunate circumstances are about to happen due to ignorance.

【例句】Kiōng-húi lóng leh beh phah–kòe-lâi ah, koh leh kiám kok-hông ī-sǹg, chin-chiàⁿ sī “gām sí gín-á khùn tiong-tàu” neh!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *