Hái-chúi sui khoah, chûn-thâu iā ē sio tú–tio̍h

海水雖濶、船頭也會相抵–着

海洋雖然廣闊,但船隻還是有碰撞到的機會

Sè-kài chiah khoah, oan-siû-lâng mā sī sio tú ē tio̍h

The sea is vast, yet ships still run into one another

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *