Hó-ūn–ê tio̍h sî-cheng, pháiⁿ-ūn–ê tio̍h gêng-géng

好運–兮著時鐘,歹運–兮著龍眼

【解釋】運氣好得大獎(時鐘),運氣差得小獎(龍眼)

【英譯】When you are lucky, you win a jackpot; when you are unlucky, you get almost nothing

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *