Im-iân thiⁿ-chù-tiāⁿ, m̄-sī mûi-lâng kha gâu kiâⁿ

姻緣天註定,毋是媒人腳賢(𠢕)行

【解釋】緣分是上天註定的,如果沒有緣分,媒人再怎麼認真也沒有用

【同義】
Im-iân thiⁿ-chù-tiāⁿ, m̄-sī hm̂-lâng kha gâu kiâⁿ
Im-iân thiⁿ-chù-tiāⁿ, m̄-sī môe-lâng kha gâu kiâⁿ
姻緣天注定,毋是媒人腳賢(𠢕)行

gâu 參考資料:
https://ji.taioan.org/chhoe/?x=gau5&tab=gisu

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *