Ka-kī thâi, thàn pak-lāi

家己刣,趁腹內

【解釋】自己殺魚(動物),才能賺到魚(動物)腹內的內臟;否則就會被宰殺魚(動物)的人賺走了

【比喻】肥水不落外人田

【POJ】Tāi-chì thok lâng chò, tio̍h hō͘ lâng thàn kang. Kiaⁿ lâng thàn, tio̍h ka-kī chò

【英譯】Prepare your own food, your belly will see the profits / Don’t pay someone for labor when you can do it yourself

圖片、台英譯來源:阿勇台語 Aiong Taigi

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *