Kong-chèng tek-kha bô tek-chhì, kong-chèng hóe-kì pûi-kì-kì

公眾竹跤無竹刺,公眾夥計肥記記

【解釋】竹刺:竹仔枝;夥計:第三者,指女性。公眾竹跤無竹刺:公共的竹仔枝一掉落,大家就撿光光;公眾夥計肥記記:大家都拿好東西去給第三者,他就會有很多資源或財富

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *