Kóng–ê lóng jîn-chêng gī-lí, chò–ê lóng siong thian hāi lí

講–兮攏人情義理,做–兮攏傷天害理

【解釋】講得都很好聽,做的卻都是很糟糕的事情

【英譯】Speaks as a saint while doing all sorts of evil

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *