Kóng kah kui pùn-ki, chò bô chi̍t thng-sî

講甲規畚箕,做無一湯匙

【解釋】說很多,做很少,甚至沒有做

【比喻】(1)天花亂墜 (2)亂開支票

【同義】
Kóng ê chi̍t pùn-ki, chò bô chi̍t thng-sî
講兮一畚箕, 做無一湯匙

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *