Kóng kah lí ē bat, chhùi-chhiu mā phah kat

講到你會捌,嘴鬚嘛拍結

【解釋】講到你了解,鬍鬚也長到可以打結了

【比喻】非常冗長難解釋的議題

【英譯】Something is complicated to explain

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *