Lâng bô kek, m̄ piàⁿ. Chúi bô kek, m̄ lâu

人無激、不拼。 水無激、不流

人需要被激勵才會拼,才會長進

Lâng to̍h ài lâng kek, chiah ē piàⁿ, chiah ē chiáng-chì

People need to be pushed to work hard. Water needs to be pushed to flow

來源:阿勇台語 Aiong Taigi

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *