Lâng chē ōe tō chē, sam sek lâng kóng ngó͘ sek ōe

人濟話就濟,三色人講五色話

【解釋】人多話就多,三種人講五種話

【比喻】(1)人多嘴雜,各種人說各種意見 (2)人多意見多,莫衷一是

【英譯】Too many people would result in too many opinions / Too many cooks spoil the broth

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *