Lia̍h chi̍t-bóe thâng tī kha-chhng ngiau

掠一尾蟲佇尻川擽

【解釋】抓一隻蟲放在屁股上癢

【比喻】(1)自找麻煩 (2)自討沒趣

【英譯】Put a worm on one’s own butt to feel itchy and annoyed / Trouble oneself

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *