Liông kau liông, hōng kau hōng, ún-ku–ê kau tòng-gōng

龍交龍,鳳交鳳,隱痀–兮交侗戇

【解釋】龍結交龍,鳳結交鳳,駝子結交傻子

【比喻】(1)哪種人結交哪種伴侶 (2)物以類聚

【英譯】A dragon’s mate would be a dragon; a phoenix’s mate would be a phoenix; a hunchback’s mate would be a dummy / Birds of a feather flock together

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *