Pháiⁿ-sim o͘-lok-tō͘, beh-sí chhe-it cha̍p-gō͘, chhut-soaⁿ thàu-hong lo̍h-hō͘

歹心烏漉肚,欲死初一十五,出山透風落雨

【解釋】壞心腸的人,死大都死在初一、十五, 出殯時則是既刮風又下雨

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *