Cha-bó͘-kiáⁿ kà niû-lé tńg-châi

查某囝教娘嬭轉臍

【解釋】女兒教母親切斷臍帶

【比喻】外行領導內行

【英譯】A daughter is teaching her mother how to cut off the umbilical cord / A layman leads an expert

在〈Cha-bó͘-kiáⁿ kà niû-lé tńg-châi〉中有 1 則留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *