Lâng–jī, hó siá, pháiⁿ chò

人–字,好寫、歹做

【解釋】人這個字,很好寫,但是不好做,就是說人難做

【比喻】做人,不簡單

【POJ】Beh chò lâng, bô kán-tan

【英譯】“People” (人): easy to write, hard to deal with / Easier said than done

圖片、英譯來源:阿勇台語 Aiong Taigi

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *